profile

Veikko Lohikoski

Lenkittäjä
Puh. 0407006436
Kimppalenkittäjä ja työyhteisösparraaja
"Hyväkuntoinen työntekijä ja tiimi tekee parempaa tulosta. Pitkät työpäivät ja tuloksekkaat liikuntatuokiot eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja." Veikon esimerkillä ja sparrauksella saat käytännön vinkkejä siihen, kuinka voi yhdistää vaativan työn, perhe-elämän ja kestävyysharjoittelun ja saat tietoa siitä miten kestävyysliikunta vaikuttaa työhyvinvointiin ja työn tulokseen.